Nejčastější příčinou narušení zdiva objektu je působení vlhkosti a zasolení. Voda s rozpuštěnými agresivními solemi proniká v důsledku účinků kapilárních sil do zdiva a do omítek, kde se odpařuje a vytváří vlhké mapy. I když to nemusí být zvenčí viditelné, mohou i nové domy uvnitř trpět touto degradací, zejména ve sklepních prostorách, které jsou umístěny pod úrovní terénu.

Začněte se sanací včas!

Sanace vlhkého zdivaRozpuštěné soli ve struktuře omítky krystalizují, zaplňují její póry a na jejím povrchu tak vznikají solné výkvěty. Spolu s vlhkým zdivem dochází po čase k destrukci zdiva, která může vést až ke statickým poruchám stavby. K odstranění těchto nepříznivých následků vlhkosti a zasolení je vhodné provést odbornou sanaci zdiva.

Profesionální sanace vlhkého zdiva zahrnuje:

 • Hydroizolační opatření
 • Vysušovací opatření
 • Stavební opatření

Záměrem sanace je nejen snížení vlhkosti ve zdivu, rychlejší odpar vody, případné srážení solí pouze na vnitřní straně omítky, ale i zajištění požadovaných tepelně izolačních vlastností v interiéru sanovaného objektu.

Před samotnou sanací vlhkého zdiva

Nejprve je důležité provést sanační rozbor vlhkého zdiva ve třech různých výškových hladinách v hloubce 4 – 10 cm. Takto získaný materiál se změří speciálně určeným přístrojem na vlhkost. Poté se ze vzorků stanoví rozbor solí a podle celkových výsledků se určí skladba zdiva a následný postup sanačních prací.

Jaký je postup sanačních prací?

 1. Nejprve sejmeme poškozenou a kontaminovanou omítku ze zdiva a poté ji ihned odvezeme na skládku. Výhodou je, že veškeré sanační práce provádíme na klíč.
 2. Po odstranění omítky ze stavby vyškrábeme veškeré spáry ve zdivu do hloubky 10 – 20 mm.
 3. Takto připravený podklad vyčistíme od prachu a úlomků koštětem, průmyslovým vysavačem či drátěným kartáčem.
 4. Poté vytvoříme vodotěsnou bariéru, která zabrání k vzlínání vlhkosti ve zdivu.
 5. Pak na zdivo naneseme rychleschnoucí a hydroizolační maltu. Ta se postará o to, že případná vlhkost není schopná proniknout ze zdiva do interiéru.
 6. Na takto připravené zdivo naneseme speciální sanační omítku.
 7. Po nahození a vyschnutí sanační omítky přistoupíme k vyhlazení zdi pomocí štukové omítky.
 8. Na závěr následuje už pouze malba vhodným nátěrem.

Kolik to bude stát?

Ceník veškerých pracovních úkonů naleznete na stránkách firmy. Velikost ceny sanačních prací se odvíjí podle počtu odpracovaných hodi, požadavků zákazníka a charakteru a objemu práce.

Fotografie ze stránek https://www.pixabay.com/ od uživatele anaterate.

Rychlý kontakt

Praha

+420 720 223 603

horvat-vykopy@seznam.cz