K nejnákladnějším pracím při stavbě domu bezpochyby patří zemní práce. Při zemní práci se používá těžká technika a je velmi důležité si tyto práce rozvrhnout. Tyto stroje jsou totiž velmi nákladné a každá vteřina, kdy nepracují, je velice drahá. Proto je důležité si vše dobře rozmyslet, připravit si veškeré materiály a vše propočítat. 

Proč potřebujete odbornou pomoc?

Pokud chcete při stavbě domu ušetřit, rozhodně zvolte jinou možnost, než se vyhnout zemním pracím od odborné firmy. Srovnat terén, i třeba mírně svažitý nebo vykopat jámu na bazén je pro jednoho člověka úmorná práce na několik dní, až měsíců. Pro bagr je ovšem tato činnost hračkou a zvládne ji téměř hned. Navíc zemní práce většího rozsahu už by měly probíhat za asistence odborníků, kteří ví, co vše je k tomu potřeba a dodržují bezpečnost práce. 

Co je potřeba před zahájením zemních prací?

Než se pustíme do rovnání terénu či zakládání zahrady, je zapotřebí si pozemek důkladně prohlédnout. Zjistit, kde vedou inženýrské sítě, prozkoumat okolí pozemku a také najít vhodnou příjezdovou cestu pro těžkou techniku. Samozřejmě je zapotřebí pozemek vyklidit a odstranit nepotřebné věc nebo vykácet původní letité stromy.

Co si můžete představit pod pojmem zemní práce?

Mezi zemní práce patří terénní úpravy, odvoz nebo rozhrnutí vytěžené zeminy, všemožné úpravy zahrad, pomoc při zakládání objektů či sejmutí ornice před stavbou domu. Zemní práce provádíme na klíč, a to včetně odvozu zeminy na skládku. 

Kdy je zapotřebí souhlas úřadu?

Na terénní práce do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m² nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení. Pozemek také nesmí mít společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím. V případě větších terénních prací je však nutné, abyste na příslušném úřadě podali ohlášení nebo zažádali o stavební povolení. Zemní práce mohou mít vliv na okolí z hlediska zvýšení hluku a prašnosti v průběhu terénních prací a nakládání a odvozu zeminy. 

Kolik to bude stát?

Ceník veškerých pracovních úkonů naleznete na stránkách firmy. Velikost ceny zemních prací se odvíjí podle počtu odpracovaných hodi, požadavků zákazníka a charakteru a objemu práce.

 

Rychlý kontakt

Praha

+420 720 223 603

horvat-vykopy@seznam.cz